شورای سیاستگذاری مرکز مشاوره دانشگاه

به منظور تصویب برنامه‌ها و نظارت بر حسن اجرا و ارزیابی فعالیت‌های مرکز مشاوره دانشجویی اولین جلسه « شورای سیاست گذاری مشاوره و بهداشت روان دانشگاه» با حضور اعضای محترم شورا روز دوشنبه مورخ ۲۱ بهمن ۹۸برگزار گردید. در این جلسه به ارائه فعالیت ها و پیشنهادات راهبردی در خصوص کاهش آسیب های دانشجویی و ارتقا سطح بهداشت روان دانشجویان پرداخته شد. Continue reading

معرفی سرپرست مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشجویی


معرفی سرپرست مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشجویی
نام: تکتم
نام خانوادگی: حقدادی
مرتبه علمی: استادیار
تلفن: 05632391259
رایانامه:
haghdadi@birjandut.ac.ir

پیام مشاور
نگذار چیزی موجب پریشانی تو گردد و یا تو را بترساند همه چیز گذرا است مگر خداوند که ازلی و ابدی است.
عضویت در کانال تلگرام
نظرات