دانشجویان ورودی جدید

همه ما درطول زندگی تحصیلی خود دروس متعددی را خوانده ایم و می خوانیم و شاید به طور مستمر تحت آموزش قرار بگیریم اما چه مقدار ازاین آموزش ها را به یاد می سپاریم. آنچه در اینجا قصد مطرح کردنش را داریم این است که تخصص بدون داشتن مهار تهای ارتباطی تقریبا بی ثمر می ماند، زیرا نمی توانیم به معنای واقعی کلمه ازتخصص خود استفاده کنیم و فرد موفقی باشیم.
برای مشاهده فایل اینجا کلیک کنید.

معرفی سرپرست مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشجویی


معرفی سرپرست مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشجویی
نام: تکتم
نام خانوادگی: حقدادی
مرتبه علمی: استادیار
تلفن: 05632391259
رایانامه:
haghdadi@birjandut.ac.ir

پیام مشاور
نگذار چیزی موجب پریشانی تو گردد و یا تو را بترساند همه چیز گذرا است مگر خداوند که ازلی و ابدی است.
عضویت در کانال تلگرام
نظرات