اصول انتخاب فرد برای ازدواج

با توجه به شروع سال تحصیلی جدید مرکز مشاوره دانشگاه اقدام به برگزاری کارگاه های مهارت های زندگی برای دانشجویان جدید الورود نمود.

برای برگزاری این کارگاه ها از جناب آقای امید از مشاوران با تجربه استان دعوت به عمل آمد. Continue reading

معرفی سرپرست مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشجویی


معرفی سرپرست مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشجویی
نام: تکتم
نام خانوادگی: حقدادی
مرتبه علمی: استادیار
تلفن: 05632391259
رایانامه:
haghdadi@birjandut.ac.ir

پیام مشاور
نگذار چیزی موجب پریشانی تو گردد و یا تو را بترساند همه چیز گذرا است مگر خداوند که ازلی و ابدی است.
عضویت در کانال تلگرام
نظرات