هـر سـاله روز جهانـی مبـارزه بـا مصـرف و قاچـاق مـواد مخـدر در ۲۶ ژوئـن پاس داشـته میشـود. تاریخچـه برگـزاری ایـن روز بـه سـال ۱۹۸۷م بـاز میگـردد کـه در این سـال مجمـع عمومـی سـازمان ملل متحد (UN) 26 ژوئـن را روزی برای مقابله منسجم و خردمندانه با مصرف مواد و قاچاق آن اعلام نمود. هدف از برگزاری چنین روزی آگاهی بخشی و تقویت مسئولیت جمعی بویژه جوانان و نوجوانان نسبت به کوشش در ایفاء مسئولیت جهت مبارزه و ریشه کنی در اعتیاد است. در چنین روزی در سراسر جهان برنامه ها و رویدادهایی در همه جا اعم از مدارس، دانشگاه ها، محیط های کاری و مانند آن برگزار می شود تا نسبت به خطر مصرف مواد آگاهی صورت گیرد. در همین راستا موضوعی که توسط دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد(UNODC) به عنوان شعار روز جهانـی مبـارزه بـا مصـرف و قاچـاق مـواد مخـدر در سال۲۰۲۱ میلادی انتخاب شده، “حقایق درباره مواد مخدر را به اشتراک بگذاریم، تا زندگی ها را نجات دهیم”می باشد.

جهت مشاهده فایل روز جهانی مصرف مواد مخدر…………. کلیک کنید

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

9 × = 45

معرفی سرپرست مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشجویی


معرفی سرپرست مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشجویی
نام: تکتم
نام خانوادگی: حقدادی
مرتبه علمی: استادیار
تلفن: 05632391259
رایانامه:
haghdadi@birjandut.ac.ir

پیام مشاور
نگذار چیزی موجب پریشانی تو گردد و یا تو را بترساند همه چیز گذرا است مگر خداوند که ازلی و ابدی است.
عضویت در کانال تلگرام
نظرات