معرفی سرپرست مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشجویی


  معرفی سرپرست مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشجویی
  نام: تکتم
  نام خانوادگی: حقدادی
  مرتبه علمی: استادیار
  تلفن: 05632391259
  رایانامه:
  haghdadi@birjandut.ac.ir

  پیام مشاور
  نگذار چیزی موجب پریشانی تو گردد و یا تو را بترساند همه چیز گذرا است مگر خداوند که ازلی و ابدی است.
  عضویت در کانال تلگرام
  نظرات