اعتیاد و سوءمصرف مواد مخدر که در میان مردم به بـلای خانمـان­ سـوز شـهرت یافتـه، امروزه به یکی از دغدغه­ های بزرگ جوامع بـشری تبـدیل شـده اسـت. هدف از انجام تحقیق، بررسی تاثیر متقابل اقدامات مقابله با عرضه و درمان (وکاهش آسیب) می ­باشد.

چکیده:

هدف: اعتیاد و سوءمصرف مواد مخدر که در میان مردم به بـلای خانمـان­ سـوز شـهرت یافتـه، امروزه به یکی از دغدغه­ های بزرگ جوامع بـشری تبـدیل شـده اسـت. هدف از انجام تحقیق، بررسی تاثیر متقابل اقدامات مقابله با عرضه و درمان (وکاهش آسیب) می ­باشد. روش: روش تحقیق، کاربردی و از نوع پیمایشی-تحلیلی بود. داده­ های مورد نظر از بین اعضای مرتبط با حوزه مبارزه با مواد مخدر کرمان اعم از مدیران، معاونین، کارکنان، کارشناسان، پزشکان، پرستاران و رزیدنت ­های این حوزه جمع ­آوری شد. ابزار پرسش­ نامه ­ای بود که روایی و اعتبار آن مورد تأیید قرار گرفته است. در مرحله اول به روش نمونه ­گیری خوشه­ ای تصادفی برای هر مرکز و در مرحله دوم به صورت نمونه ­گیری تصادفی ساده، نمونه­ گیری انجام شد. در نهایت داده­ های ۲۸۷ پرسش ­نامه با نرم­ افزار آموس و اس پی اس اس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته­ ها: نتایج نشان داد بین اقدامات مقابله با عرضه مواد مخدر با کاهش آسیب اعتیاد رابطه وجود ندارد. از طرف دیگر اقدامات درمان بر کاهش آسیب اعتیاد تاثیر مثبت دارد. همچنین، اثر متقابل اقدامات مقابله با عرضه و اقدامات درمان نیز مورد تایید قرار گرفت. نتیجه­ گیری: یافته ­ها می ­تواند برای سیاست­ گذاری مقابله با عرضه مواد مخدر مورد نظر قرار گیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

7 × = 21

معرفی سرپرست مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشجویی

معرفی سرپرست مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشجویی
نام: راضیه
نام خانوادگی: خوشحال
مرتبه علمی: استادیار
تلفن: 05632391259
رایانامه:
rkhoshhal@birjandut.ac.ir

پیام مشاور
نگذار چیزی موجب پریشانی تو گردد و یا تو را بترساند همه چیز گذرا است مگر خداوند که ازلی و ابدی است.
عضویت در کانال تلگرام
نظرات