با توجه به میزان شیوع اعتیاد و عواقب ناگواری که در جامعه دارد ضرورت انجام پژوهش­ هایی در جهت شناسایی عوامل موثر براعتیاد وجود دارد. هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش ذهنیت­ های طرحواره ­ای و صفات سه­ گانه تاریک شخصیت در آمادگی به اعتیاد می ­باشد.

چکیده:
هدف: با توجه به میزان شیوع اعتیاد و عواقب ناگواری که در جامعه دارد ضرورت انجام پژوهش­ هایی در جهت شناسایی عوامل موثر براعتیاد وجود دارد. هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش ذهنیت­ های طرحواره ­ای و صفات سه­ گانه تاریک شخصیت در آمادگی به اعتیاد می ­باشد. روش: تعداد ۱۲۰ نفر از جوانان بزهکار که در سال ۱۳۹۶در زندان­ های اردبیل دارای محکومیت قضایی بوده­ اند به روش نمونه ­گیری در دسترس انتخاب شدند و با استفاده از پرسش ­ نامه ذهنیت­ های طرحواره ­ای و مقیاس صفات سه ­گانه تاریک شخصیت و پرسش ­نامه آمادگی به اعتیاد مورد ارزیابی قرار گرفتند. یافته ­ها: نتایج نشان داد عوامل ذهنیت طرحوارهای، شخصیت ضد اجتماعی، شخصیت خودشیفته و ماکیاویلیسم به ترتیب با ضرایب تاثیر ۰/۴۷۸، ۰/۴۴۲، ۰/۳۵۳- و ۰/۳۳۱ به ترتیب بیشترین تاثیر را بر آمادگی برای اعتیاد دارند. این تاثیرگذاری برای عوامل ذهنیت­های طرحوارهای، شخصیت ضد اجتماعی و ماکیاویلیسم مثبت و برای عامل شخصیت خودشیفته منفی است. نتیجه ­گیری: اگرچه مولفه­ های ذهنیت­ های طرحواره ­ای و صفات سه ­گانه تاریک شخصیت بر آمادگی بر اعتیاد تاثیر دارند، ولی با در نظر گرفتن ضریب تاثیر، صفات سه­ گانه تاریک شخصیت نقش برجسته ­ای در آمادگی به اعتیاد ایفا می­ کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

× 8 = 80

معرفی سرپرست مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشجویی

معرفی سرپرست مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشجویی
نام: راضیه
نام خانوادگی: خوشحال
مرتبه علمی: استادیار
تلفن: 05632391259
رایانامه:
rkhoshhal@birjandut.ac.ir

پیام مشاور
نگذار چیزی موجب پریشانی تو گردد و یا تو را بترساند همه چیز گذرا است مگر خداوند که ازلی و ابدی است.
عضویت در کانال تلگرام
نظرات